Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Zakasnjeli Pravilnik o polaganju državne mature - 10. siječnja 2013.

Zagreb, 10. siječnja 2013.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministar: doc. dr. sc. Željko Jovanović

Pomoćnica ministra: Ankica Nježić

 

 Očitovanje o donošenju novog Pravilnika o polaganju državne mature

 

Dana 2. siječnja 2013. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o polaganju državne mature (NN 01/2013.) čime je prestao važiti Pravilnik o polaganju državne mature objavljen u NN 127/2010.

Ovaj je Pravilnik prema našim saznanjima donesen suprotno dosadašnjoj praksi da se o Pravilnicima provede javna rasprava.

Pravilnikom se bitno mijenjaju uvjeti za polaganje državne mature, pa se postavlja pitanje termina donošenja Pravilnika, obzirom da su neki poslovi već u tijeku.

Prema dosadašnjem Pravilniku prijave za ljetni ispitni rok predviđene su za period od 1. prosinca do 1. veljače tekuće školske godine. Novi Pravilnik stupio je na snagu danom objave u Narodnim novinama, dakle 2. siječnja 2013. U njemu je predviđeno da se Kalendarom ispita utvrđuju i datumi prijava i održavanja ispita (čl. 15. st. 6.), a da će za školsku godinu 2012./2013. Kalendar donijeti NCVVO najkasnije 8 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika. Kalendar je objavljen 9. siječnja 2013. godine, no nisu objavljeni novi termini za prijavu ispita sukladno članku 15. st. 2 Pravilnika. Na web stranicama NCVVO-a  22. prosinca 2012. objavljeni su rokovi za prijave ispita državne mature, no ti su rokovi sukladni starom Pravilniku. Kako je stari Pravilnik van snage, trebalo je od dana objave novoga objaviti i nove rokove za prijavu ispita državne mature.

Novim Pravilnikom bitno se mijenja uloga ispitnog koordinatora. Uz sve dosadašnje poslove i zadatke, oni su sada i dodatno opterećeni i odgovorni za ispisivanje i podjelu svjedodžbi i potvrda o državnoj maturi (čl. 13. , st. 1.). Mandat ispitnih koordinatora smanjen je s tri na jednu godinu, tako da će se ubuduće ispitni koordinatori imenovati za svaku školsku godinu. Kako su termini održavanja jesenskog  ispitnog roka od 23. kolovoza do 10. rujna 2013. godine, postavlja se pitanje tko će u tom terminu obavljati poslove ispitnog koordinatora. Naime, školska godina 2013./2014. započeti će najkasnije 9. rujna 2013., i od tada počinje mandat novog ispitnog koordinatora. Važno je napomenuti kako su temeljem Pravilnika o normi za poslove ispitnih koordinatora utvrđena umanjenja nastavne norme. Iz tog razloga već u srpnju je potrebno znati tko će obavljati poslove ispitnog koordinatora u slijedećoj školskoj godini, kako bi ravnatelji škola znali planirati potrebe za radnicima za novu školsku godinu. Veliki će problem nastati u slučaju promjene osobe koja obavlja poslove ispitnog koordinatora. O tome se nije vodilo računa prilikom donošenja novog Pravilnika. To treba žurno promijeniti.

Novim Pravilnikom i dalje je propisano ispitno povjerenstvo koje čine ravnatelj i šest članova iz reda nastavničkog vijeća, od kojih je jedan ispitni koordinator. Članovi ispitnog povjerenstva imaju veliki broj zadaća, za obavljane kojih je potrebno utrošiti značajno vrijeme, a koje nije valorizirano. Radi se o 5 nastavnika, koji su svi uz svoje redovne nastavničke obveze, obvezni biti nazočni na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature (čl. 11. st. 2.).  Radi se o velikom broju ispita, obzirom da uz obvezne ispite polaznici prijavljuju i velik broj izbornih ispita. Nije se i dalje vodilo računa o broju polaznika državne mature, te da se temeljem toga utvrđuje potreban broj članova ispitnog povjerenstva, pa će tako i dalje biti isti broj članova ispitnog povjerenstva u školi s 30, kao i u školi s preko 300 pristupnika. Ovo treba promijeniti žurno, na način da se utvrdi potreban broj članova ispitnog povjerenstva vezano uz broj polaznika, kao i da se valorizira rad članova ispitnog povjerenstva.

I dalje je predviđeno dežurstvo najmanje dva nastavnika po ispitnoj prostoriji za vrijeme pisanja ispita državne mature u kojoj ispit polaže 15 učenika, od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije. Dodatno se povećava broj dežurnih za po jednog nastavnik za svakih 15 učenika.

Ostale promjene u novom Pravilniku odnose se na učenike i njihova prava, koja su bitno izmijenjena. Na te promjene vjerojatno će reagirati Vijeća učenika koji ove školske godine polažu ispite državne mature, kao i Vijeće roditelja tih učenika. 

Opća ocjena je kako je donošenje novog Pravilnika bilo nužno, ali trebalo ga je donijeti do početka školske godine 2012./2013. Kako nije provedena javna rasprava novim Pravilnikom nisu otklonjeni nedostatci uočeni tijekom provedbe državne mature temeljem dosadašnjeg Pravilnika.

Iz tog razloga pozivamo Ministarstvo da žurno provede javnu raspravu o novom Pravilniku i otkloni sve nedostatke, kako bi se državna matura ove godine mogla provesti besprijekorno.

 

 

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske:

Branimir Mihalinec, prof.

_____

Pravilnik o polaganju državne mature

 

ANKETA
Ima li štrajk prosvjetara i šire političko značenje?
Ne, želim samo korekciju koeficijenata
Približavaju se izbori...
Premijer misli da ima
Svaki štrajk ima i političko značenje


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO