Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Produžna nastava preko leđa ravnatelja i nastavnika - 5. svibnja 2015.

Predsjednik Sindikata Branimir Mihalinec uputio je povodom organiziranja produžne nastave u srednjim školama otvoreno pismo ravnateljima. 

 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Vedran Mornar, nije prihvatio argumente Sindikata za odgodu provedbe članka 18. Zakona o Izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji se odnosi na obveznu dopunsku nastavu za negativno ocijenjene učenike.

To znači, kako će se u svim srednjim školama ove školske godine morati provesti dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike u trajanju od minimalno 10 do maksimalno 25 sati.

Kako ste vi najodgovorniji za provedbu Zakona, slobodni smo uputiti vam nekoliko dobronamjernih upozorenja i savjeta:

Plaćanje dopunskog rada: 

 • Ministar tvrdi kako neće biti plaćanja dopunskog rada jer su to ostali poslovi nastavnika.
 • Mi tvrdimo upravo suprotno.
 • Člankom 14. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama utvrđeni su svi oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada. To su: teorijska nastava, nastavne vježbe i praktična nastava u redovitoj, izbornoj, fakultativnoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi. Dopunska nastava je nastava za skupine učenika koji zbog bolesti i drugih opravdanih razloga zaostaju u znanju iz pojedinih predmeta relevantnih za vrstu škole ili programa izobrazbe koje utvrđuje nastavničko vijeće. 
 • U članku 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisana je norma neposrednog odgojno obrazovnog rada nastavnika.
 • Temeljem članka 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđene su ukupne tjedne obveze nastavnika u 40-satnom radnom tjednu i ostalim obvezama za koje je škola dužna do 30. rujna izdati Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju.
 • Kako je do izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju došlo tijekom školske godine, a isti je stupio na snagu 30. prosinca 2014. godine, obveze nastavnika za provođenje dopunskog rada nisu mogle biti uključene u rješenje.
 • Iz tog razloga svakom nastavniku, koji će biti obvezan provoditi dopunsku nastavu s negativno ocijenjenim učenicima, ravnatelji su sukladno članku 65. Zakona o radu, dužni izdati Rješenje o radu preko norme. Kako je dopunska nastava oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada, tako uz svaki sat ide i pripadajuća priprema.
 • Sindikat će zaštiti pravo svakog nastavnika, te ukoliko dopunski rad neće biti plaćen, to će tražiti sudskim putem. 

 

Pedagoške norme i načela. 

Upućujemo vas na poštivanje pedagoških normi i načela prilikom organizacije i provedbe dopunske nastave za negativno ocijenjene učenike i predlažemo: 

 • Vodite računa o rokovima žalbi i realizacije žalbi učenika na ocjene na kraju nastavne godine utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Učeniku, koji će nakon žalbe i komisijskog ispita biti negativno ocijenjen, morate dati priliku da u potpunosti pohađa dopunsku nastavu, s obzirom da mu je to jedina prilika ispraviti negativnu ocjenu u ljetnom roku. To znači da dopunska nastava ne bi smjela početi prije nego završe svi žalbeni rokovi i realizacija tih žalbi.
 • Broj sati po pojedinom predmetu odredite vodeći računa o tjednom fondu sati i obimu gradiva za pojedini predmet. Na primjer: ne bi bilo primjereno održati samo 10 sati dopunske nastave iz matematike.
 • Nemojte u istu grupu miješati učenike s negativnim ocjenama iz različitih programa ili predmeta. Na primjer: ne bi bilo primjereno da u istoj grupi istovremeno budu negativno ocijenjeni učenici I., II. i III. razreda iz matematike.
 • Vodite računa da grupe učenika ne budu prevelike kako bi mogli ispuniti pedagoški cilj dopunske nastave, a to je individualiziran pristup učenicima koji nisu savladali nastavno gradivo.
 • Vodite računa o opterećenju učenika koji su negativno ocijenjeni iz dva predmeta.
 • Vodite računa o učenicima s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama, s obzirom da načini i postupci vrednovanja trebaju biti u skladu s preporukama stručnog tima za pojedino područje, primjeren visini i vrsti teškoće, te jasni svim sudionicima u postupku vrednovanja. Upućujemo na članak 5. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Dopunski rad može obavljati isključivo nastavnik koji je učeniku predavao, s obzirom da će učenik biti konačno ocijenjen tijekom dopunske nastave. To je sukladno članku 12. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Nemojte da samo jedan nastavnik pojedinog predmeta provodi dopunski rad sa svim učenicima koji  su iz tog predmeta negativno ocijenjeni ukoliko isti predmet predaje više nastavnika i svaki od njih je negativno ocijenio pojedinog učenika.
 • Pokušajte voditi računa o učenicima koji dolaze u školu iz udaljenih, slabo prometno povezanih mjesta.
 • Kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne nudi rješenje za učenike, koji zbog bolesti neće moći pohađati dopunsku nastavu, vi ćete ga morati pronaći. 

Svi učenici u Republici Hrvatskoj moraju imati jednake šanse i uvjete. U slučaju kršenja normi i načela, reagirat će roditelji i učenici, koji će koristiti sve svoj zakonske mogućnosti: žalbe, prijave inspekciji, prijave pravobraniteljici za djecu,... 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta i njegova pomoćnica svu su odgovornost za uspješnu provedbu dopunske nastave prebacili na ravnatelje škola.

Vi ćete morati organizirati i provesti dopunsku nastavu poštujući pedagoške norme i  načela.

Uvjereni smo kako nitko od nastavnika neće, kao znak protesta zbog prisilne realizacije neprovedivih obveza nametnutih od nekompetentnih ljudi, izaći van pedagoških normi i principa.

Sindikat će uputiti sindikalne povjerenike, kao i sve članove Sindikata, da izvještavaju Sindikat o svim nepravilnostima.

 

 

S poštovanjem,

 

predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske:

Branimir Mihalinec, prof.

_____

Pročitajte i ovo: Produžna nastava - argumentima sile protiv argumenata pedagogije

 

ANKETA
Učenje u virtualnim učionicama...
...može biti kvalitetno kao i u pravim.
...neće mi stvarati nikakve probleme.
...uh, a kako ću ja to?!
...nek samo taj virus što prije prođe!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO