Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Problemi dopunskog rada i evidentiranja radnog vremena - 3. prosinca 2015.

U dopisima službama MZOS-a i ravnateljima srednjih škola glavni tajnik Sindikata problematizira način rješavanja problema dopunskog rada i evidencije radnog vremena u našim školama. 

U dopisu glavnog tajnika Sindikata Nijaza Karića stoji da je donesena izmjena Zakona vezana uz dopunski rad u tijeku školske 2014.-2015. godine uvjetovala nered i nesnalaženje ravnatelja srednjoškolskih ustanova. Oni su slijedom obvezujuće Obavijesti nadležnog ministra o organizaciji dopunskog rada, neutemeljenim izdavanjem novih zaduženja dodatno opteretili nastavnike dopunskim radom. Pored činjenice da su na početku školske godine nastavnici sa poslodavcem potpisivanjem Rješenja o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza za školsku 2014./2015. godinu ugovorili svoje radne obveze, dodatnim intervencijama na rješenjima su zaduženi obvezama u dopunskom radu. Neupitno je da se taj rad događao izvan planiranih poslova i zaduženja u radnom tjednu te da je imao narav prekovremenog rada.

Kako su se srednje škole slijedom navedene obavijesti ministra na početku školske 2015/2016. godine našle pred istim problemom, ravnatelji su u rješenjima  o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada dopunski rad planirali na najrazličitije načine od različitih oblika neposrednog rada, rada u ostalim poslovima, do ostalih poslova  u tjednima kada nema nastave.

Na navedena rješenja nastavnici su sukladno Pouci o pravnom lijeku Rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju uložili potpuno utemeljene prigovore školskim odborima ustanova te na iste zaprimili tumačenja i odluke potpuno normativno neutemeljene. U svom je dopisu glavni tajnik zatražio od službi MZOS-a odgovore na slijedeća pitanja te ujedno argumentirano opovrgao dosadašnji način odnosa ravnatelja prema tom pitanju:

  1. Ima li dopunski rad nastavnika narav poslova u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa učenicima?
  2. Da li je predmet i sadržaj dopunskog rada izvođenje predmetnog kurikuluma ili dijelova predmetnog kurikuluma sa učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja iz istoga?
  3. Evidentira li se dopunski rad u razrednu knjigu u dnevnik rada kao evidencija o održanoj nastavi po nastavnim jedinicama ili temama nastavnih predmeta?
  4. Pri izvedbi dopunskog rada  primjenjuju li se obvezujuće odredbe Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ? (upućujemo na sve normative u području srednjeg obrazovanja do Zakona o prosvjetnoj inspekciji).

Dopis glavnog tajnika NSZSŠH o dopunskom radu.

 

Upute o evidenciji radnog vremena potpuno neutemeljene na zakonskoj i normativnoj osnovi

Nakon niza primjedbi i pitanja koje upućuju povjerenici i članovi sindikata izazvani, po njihovom mišljenju, pogrešnim tumačenjima ravnatelja pitanja evidencije radnog vremena, u dopisu ravnateljima srednjoškolskih ustanova glavni tajnik Sindikata upućuje na sve odrednice koje definiraju to pitanje, a posebno naglašava kako ga određuje Pravilnik o evidenciji radnog vremena. 

Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova vrlo jasno člankom 4., sadržajem evidencije radnog vremena  propisuje posebnosti iste u odgojno obrazovnom radu na način da je osnova evidencije:

-  ugovorena satnica radnika prema Ugovoru o radu i Rješenju o tjednom i godišnjem  

   zaduženju nastavnika,

-  početak rada radnika (za radnike koji rade u neposrednom radu kao početak rada se    

   evidentira početak izvođenja neposrednoga odgojno-obrazovnog rada prema   

   dnevnom  rasporedu održavanja nastave ili drugih oblika neposrednog rada školske  

   ustanove), 

-  završetak rada radnika (za radnike koji rade u neposrednom radu kao završetak rada se   

   evidentira završetak izvođenja neposrednoga odgojno-obrazovnog rada prema dnevnom   

   rasporedu održavanja nastave ili drugih oblika neposrednog rada u ustanovi).


Dopis glavnog tajnika o evidenciji radnog vremena. 

Dopis MZOS-u, dopunski rad, Zahtjev za tumačenje
Dopis ravnateljima srednjoškolskih ustanova, Evidencija radnog vremena radnika
ANKETA
Nastava bi se od jeseni trebala odvijati...
sa učenicima u učionicama
sa učenicima dijelom u školi, dijelom online
sa učenicima isključivo online


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO